USEFUL FOR YOU

Webnode

MESSAGE BOARD

09/06/2013 07:13

 

reliable stats
.........................................................
 
.........................................................
ఈ వెబ్ సైట్ లో మీకు కావలసిన సమాచారం కొరకు కింది బాక్సు
 లో టైప్ చేసి సెర్చ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి 
 
ఉదా:ATTESTATION  ఫారం కొరకుATTESTATION FORM 
 అని టైపు చేసి సెర్చ్ బటన్ ను నొక్కండి 
 
*ఇంకా ఈజీగా ఏదైనా ఫైల్ ను సెర్చ్ చేయాలంటే KEYBOARD లోని F3 బటన్ ను నొక్కండి
*వెబ్ సైట్ కుడివైపు పైన మీకు ఫైండ్ బార్(searchbar) కనిపిస్తుంది(google chrome )లో
 *Mojilla firefox లో అయితే కింద ఎడమవైపునfind bar(search bar) కనిపిస్తుంది.
* అందులో మీకు కావలసిన ఫైల్ నేమ్ టైప్ చేయండి.
* మొత్తం  ఫైల్స్ సంఖ్య Findbar(Search bar) లో మీకు  కనిపిస్తాయి.
*V ఆకారం లోగల ఐకాన్ ను KARSOR తో క్లిక్ చేసి సెర్చ్ చేయండి.
*అన్ని ఫైల్స్ WEBSITE లో సెలెక్ట్ అయి వుంటాయి.
*అందులోనుండి  మీకు కావలసిన ఫైల్ నుSELECTచేసుకుని  డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.
 

  
 The Web  SEARCH IN khajarahamtulla

................................................................................
మీ జీతం ఎంతో తెలుసుకోండి
 
 
 
..................................................................................

 మీ ప్రాన్/సి.పి.ఎస్ నంబర్ తెలుసుకోవాలనుకొంటే

STO CODE  

ముందుగా మీ D.D.O  కోడ్ మొదటి నాలుగు అంకెలను(S.T.O CODE) ను ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయండి 

మీ ప్రాన్ నంబర్ ను తెలుసుకోండి. తెలుసుకొనుటకు ఆటంకం కలిగితే కింద నొక్కండి 

If any Problem, kindly click on Here->>

................................................................

 

To receive SMS alertssend sms as@tickr.follow KHAJA456

you will send message to9266592665

IDEA,TATA DOCOMO,VODAFONE,AIRTEL USERS ONLY

అందరికీ నమస్కారాలు అందరికి ఉపయోగకరమైన ఫారంలు,

సాఫ్ట్వేర్ లు,ఉపయోగకరమైన లింక్ లు ,

అప్లికేషన్ లు, మా వెబ్ సైట్లో ఉంచాము.

ఎడమ వైపు పై వైపున మెయిన్ మెనూ వుంది.

మెనూ లోకి వెళ్లి కావలసిన సమాచారం పొందండి.

అలాగే ఈ వెబ్ పేజి ను స్క్రోల్ చేసి

కరెంట్ అప్ డేట్స్,కావలసిన సమాచారాన్ని పొందండి.

సలహాలను సూచనలను నా మెయిల్ కు పంపండి.  

 సదా మీసేవలో ......... మీ ఖాజారహంతుల్లా

 

CURRENT UPDATES

21/05/2013 21:50

 

 
 
 
 

 

CURRENT UPDATES

 

HOW TO GET TWITTER TWEETS IN 

YOUR BSNL MOBILE TRICKS AND TIPS

 

CCE REGISTER FOR PS WITH ANNUAL GRADE

 

MEMO.999 CENTRALLY SPONSERED STATE

 PLAN  SCHEMESUNDER GH-12

 

REVISED S.S.C -2014 TIME TABLE

 

G.O.78 DT:07.04.14 PAMENT OF SALARIES 

AP STATE GOVT EMPLOYEES 

&PENSIONERS ON 24.04.14

 

G.O 1312 DT:04.04.14LOKSABHA & ASSEMBLY ELECTIONS

 STAFF TA AND DA REMUNARATIONS 

 

G.O. 76 04.04.14 APGLI BONUS RS PER 100 

SUM ASSURED RS 1000

PER ANUM FOR THE PERIOD OF 01.04.2008 TO 31.03.2011

 

ZPTC AND MPTC ELECTIONS 

P.O;S GUIDELINES 

IN TELUGU-SKR.pdf (413459)

 

 RC.150 MDM TIMINGS DURING HALFDAY 

SCHOOLS   AT 12 NOON

 

APPSC DEPT TEST POSTPONEMENT OF 

EXAMINATION PRESS NOTE 

(MAY-2014 SESSION NO.3/2014)

 

APPSC DEPT TEST ALL RESULTS 

9/2013 SESSION 

 

GO 436 MUNICIPAL ELECTIONS-2014 

STAFF REMUNARATION RATES

 

RC 185 SSC REFORMS FROM 2014-15 

PROCEEDING

 

DEPT TEST NOTIFICATION NO 3/2014 

SESSION MAY-2014

 

ZPPF LOAN SANCTION GUIDELINES

 CEOPRAKASAM GUIDELINES 

 

DEPARTMENTAL TEST P.CODE-141 RESULTS

(Notification NO.9/2013.Exam held in 13.02.2014)

 

GO.68 dt:20.03.14 STOP RECOVERY OF EHS 

CONTRIBUTION UNTIL FURTHER ORDERS

 

4th primary school complex  march 19 th/20th -2014 

TIMETABLE

 

RC.100 MDM dt.6/4/2013 change MDM TIMINGS

 DURING HALFDAY SCHOOLS

AT 11 a.m

 

ELECTION DUTY UNIFORM 

REMUNARATION ORDER COPY 

 

PRAKASAM DISTRICT ALL TEACHERS 

ANTICIDENTS REPORTS

 

RC51 HALFDAY SCHOOLS FROM 

MARCH-15/2014PROCEEDING COPY

 

RC 131 SUMMATIVE-III QUESTION PAPPERS 

DISTRIBUTION GUIDELINES/2014

 

E-PAYMENT OF SALARIES TO EMPLOYEES 

STEP BY STEP GUIDE TO D.D.O'S

 

ELECRONIC PAMENT THROUGH 

TRESURIES-MEMO LINK

 

Epayments-memo.pdf (157774)

 

G.O.62 CPS WITHDRAWAL PROCEDURE 

STATE GOVT EMPLOYEES

 

GO.342 SC&ST EMPLOYEES STUDY LEAVE 

 

G.O. 56 NEW MODIFIED GPF APPLICATION FORRM

 

MARCH-8th WOMENS DAY OD FACILITY(SCL) GO

 

RC.563 ,Strengthening of MRGS(Model Schools)-2 Days District 

Level trining & Developmnt of TLM in Prakasam,Nellore

 Dists and other 5 District

 

GO 36 DT:25.02.14 SC,ST SCHOLORSHIPS

 GUIDELINES 2014-15

 

ELECTION DUTY PROFORMA FOR 

STAFF EXCEL SHEET

ELECTION DUTY PROFORMA FOR INDIVIDUAL 

EMPLOYEE


GO.45, GO.46 Pay protection and Carry Forward 

of Leave of Former Local Body 

Employees-appointed through APPSC/DSC 

between 2-6-11 to 31-12-13

CFMS DATE EXTENDED FOR FINAL 

SUBMISSION UP TO FEB-25 2014


Rc.999 RMSA School Annual Grants 2013-14 

Release Orders and Guidelines

 

GO.37 CFMS Data last date 25th 

Feb-Issue

 of Health Cards.pdf (40322)

 

APPSC DEPARTMENTAL HALLTICKETS DOWNLOAD LINK

 

www.apspsc.gov.in/

 

GO 26 dt.05..02.2014 

FREE CONSULTATION 

OP FACILITY TO EHS  PATIENTS

 

GO.33 APNGOs Strike Period

 Regularisation Orders.PDF (118818)

 

CCE CLASS WISE SUBJECTWISE 

FORMATS FOR PS.xlsx (25880)

 

Memo.7380 DSE is requested to 

Examine the Half Pay Leave Issue

 and submit a report

 

CFMS EMPLOYEE DATA ONLINE 

SUBMISSION 

TIME EXTENDED UP TO 

FEB-1/2014 GO. NO.22 DT:28.01.14

 

 

IT DEPARTMENT INSTRUCTIONS TO

 DDO'S ON TDS 2013-14(HRA,80 CC,80G

 AND OTHERS)

 

APTF AUTO UPDATED IT  SOFTWARE 

2013-14.xls (194560)

 

AAS SOFTWARE UPDATED WITH

 IR 21-01-14.xls (495616)


STEPUP SOFTWARE UPDATED WITH

 IR 21-01-14.xls (417280)
 

13 seemandhra districts compensatory

 working day 26 th jan-13 is changed to 

30 th march-14 RC- NO.31

 

 

APTRIBUNAL ORDER ABOUT 1996 DSC 

TEACHERS 2 NOTIONAL INCREMENTS

 

SSA NORMS CHANGE IN CIVILWORKS

 

GO.79 Committee to Look into the Cases 

where the Treatment Cost 

exceeds 2 Lakhs.PDF (62535)

 

NPS Withdrawal Form Retirement.pdf (511885)

 

NATIONAL PENTION SCHEME 

WITHDRAWAL REQUEST FORM

 

GO MS NO 16 DT 18-01-2014 

CFMS DATA DATE EXTENDED

 

 

KNOW YOUR TAX

 

IT 2013-14 DETAILS IN TELUGU&ENGLISH

 

KSS PRASAD IT SOFTWARE 2012-2013

 

EMPLOYEE SALARY PARTICULARS SHEET

 FOR IT-2013-2014.pdf (199893)

 

KSS Prasad Income Tax-

2013-14.xlsx (1306112)

 

IT-2013-14 SOFTWARE WITH IR 

N.VIJAYKUMAR 

UPDATED ON 17-01-14.xls (1002496)

 

Income tax 2013-14 ( CR ) 

All Departments.xls (586240)

 

KSS PRASAD IT SOFTWARE 20111-2012 

WITH NEW DA

 

COMPLETE INCOME TAX ACT

 FY 2013-2014 WITHOUT WATER MARK

 

GO.11 Dated 9th Jan Interim 

Relief (IR@27%)to Pensioners

 

G.O. NO.10 Dt.06.01.2014 IR 27%

 

IR Tables 27-.xls (68096)

(with 12% and 14.5% HRA)

 

CFMS ALL PROFORMAS

 

Memo.32708 CFMS Instructions and 

Clarifications

to DDOs.pdf (51858)

 

FAMILY MEMBERS DETAILS.pdf (363656)

(employee data-G.O 334)


REGULAR EMPLOYEES DETAILS.pdf (386783)

(employee data G.O-334)

 

Rc.1412 Dt 21.12.13 GO.334 Communicated 

to DEOs to inform Teachers to

 submit CFMS Data

 

GO.334 Uploading Employees Data

 Online by DDOs for Health Cards 

and HRMS

Rc.2038 Preservation of Earned Leaves 

for APOSS May 2013 Exams Duty.

 

RC.375 Dt.10.12.2013 Worked Teachers will 

be exempted from Compensation 

during strike.pdf (34763)

 

HOW TO ONLINE HEALTHCARDS

 

HEALTHCARDS CLARIFICATIONS

 

GO.331 Deduction of Premium Contribution

 for Health Cards.PDF (73736)

 

GO.70 Administrative Approval for 

Setting up of 234 Model Schools in Phase 2

 

G.O.RT NO.5236 General and optional 

holidays-2014

 

G.O.RT.NO.5237 Holidays in negotiable 

instruments act-year-2014

 

G.O 447 Delegation powers of power for

 sanction ZPPF loans/part final

 to MEO's and HMs

 

Rc.900,Collection of Formative,Summative

Exams data From schools to SPD office

 

Rc.111,6 days basic computer training

programme to CAL School teachers

 

c.6244,Ratification of the Messengers Appointment,Hanarorium in MRC

 

Rc.381 dt.14.11.2013 National Awards

to Teachers 2013 Guidelines

 

Scheme of National Award to Teachers

and Application Form

 

RC 7232 DEPUTED TO SUBJECT TEACHERS

TO HS ON WORK ADJUSTMENT BASIS

 

RC 362 Guidelines for preservation

of earned leaves(EL's)to teachers

in summer vacation

 

Rc.249,Instructions to conduct Trinings

to Primary Teachers in

Seemandhra DIsts

 

Rc.5407, Fruad in medical reimbursement

Claims-Disciplinary actions regarding

 

GO.NO 67 Dt;14.11.13 seemandhra teachers

strike period payment of salaries.pdf (88820)

 

G.O.174 HEALTH CARDS

 

GO.174 Employee Health Scheme-Cashless

Medical Treatment.PDF (76195)

 

G.O 175 HEALTH CARDS


GO.175 Operational Guidelines for Employee

Health Scheme Employee Health Cards.PDF (69792)

 

G.O.176 HEALTH CARDS


GO.176 List of Therapies and Package Rates for

Employee Health Scheme.PDF (589517)
 

PENSIONERS LIFE CERTIFICATE

-2013-NEW

 

IR TABLE 29%

 

ఉపాధ్యాయులకు మనవి ఈ ఐ.ఆర్ టేబుల్ మీఅవగాహనకు మాత్రమే

ప్రభుత్వము ఇంకా ఐ.ఆర్ ప్రకటించలేదు.

 

RcNo.118-DSE Proposal of extending

HPL Benifit

 

GO.64 Dt.1.11.13 Strengthening

of Infrastructure facilities in 3437 High

Schools Under RMSA Phase_III

 

KGBV Special Officers Written Test

Hall Tickets 2013-14

 

Rc.249 Primary Teachers Training

Schedule in 13 Seemandhra Districts

 

Rc.6,Dt.30/10/13,C&DSE Preservation of ELs

to Teachers, who attended RMSA Trainings

from 15th May-11Jun 2012

 

GO.298 29th Oct Two Months Salary

as Special Advance to APNGOs

 

EXTENSION of ssc fee -2013-14 dates

rc149 B 28.10.13

 

G.O.M.s.NO.294 DT:26.10.2013

DA @63.344% w.e.f.01.07.13

 

@63.344% NEW DA TABLE

EXCEL&EDITABLE  w.e. f.01.07.13

 

GO.NO.294 DATE 26.10.13

DA_63344- COPY.pdf (170626)

(with INSERT CORRECT GO NO.294)

 

pension DA G.O 296 DATED 28.10.13.pdf (155143)
 

 

Rc.665 Trainings to SMC Members,

HMs, Surpunches on Strengthening of

SMCs

 

Rc.667 MRC Grants Utilization Revised

Guidelines

 

RC-556 SCHOOL COMPLEX UTILISATION

GUIDELINES-2013-2014

 

GO.1275 Dt 25th Oct Special Focus

Program in 470 Low Female Literacy

Mandals

 

GO-60 implementation of  CCE

in all schools  in AP

 

G.O.292 dt:22.10.13 one month salary as

special advance to Gzted and Non-Gaztd officers of

A.P Secretariate seemandhra  employees

 

G.O 24 Enhance honarorium of Anganwadi

workers and helpers and new timings of

anganwadi centers

 

SEEMANDHRA STRIKE PERIOD COMPENSATIVE

HOLIDAYS RC NO.31 Dt.19.10.13.pdf (75444)

 

GOVT MEMO.25875 AND SAUPS AND JAC

MINITES 10.10.2013.pdf (461764)

 

Rc.149/B SSC Exam Fee Extension Dates

 

Rc.118 Training to RPs for UP Level

Training to Teachers in November

 

Rc.102 Quality Learning

Enhancement Programme

 

RVM SSA AP NEW LOGO IN ENGLISH

 

RVM SSA AP TELUGU NEW LOGO 

 

Rc.1000 Dt. 11.10.13 Aided Rationalisation

Proceedings Rc.1000 Dt 19.8.13 Withdrawn

 

3 DAYS TRAINING TO PRIMARY

TEACHERS FROM 21-OCT-2013

 

GO.262 30Sep Permission to fill

3025 Posts through Direct Recruitment

 

GO.425 27th Sep-Payment of Greater Visakha,

Vijayawada Teachers Salaries under 010 Head

 

enrollmenr survey rc 605 sep-13

 

Rc.602 Schedule for collection of U-DISE Data 2013-14

 

GO.3529 Dt 27th Sep Permission to DTA to

pay the Salaries, Claims of DDOs of 13 Andhra Districts

 

AP EDUCATIONAL STATISTICS

2012-2013 HANDBOOK

 

G.O.421 dt:21.09.13 strikes  prohibited in municipalities/corporations  for 6 months

 

Addendum to Notification of Special Officer in KGBVs

 

G.O.54 dt:17.09.13 strikes

prohibited in APREIS

 

G.O.NO.51 date.24.08.13 VOLUNTARY RETIREMENT

PERMISSION 20 YRS SERVICE

 

RC 527 TELECONFERENE THROUGH MANA TV

 

MOULAANAA AZAAD EDN FOUNDATION

MUSLIM GIRLS

SCHOLORSHIP APPLICATION AND DETAILS

 

MOULANAA AZAAD EDUCATIONAL

FOUNDATION SCHOLOR SHIPS

ONLINE APPLICATION

 

 

MOULAANAA AZAAD EDN FOUNDTN  

 

 

RC-512 payment of uniform  stitching

amount to agencies-utilising the

penalty amount

 

Notification 545-KGBV Special Officers

Recruitment Notification

Female with PG & B Ed (55%)

 

INDIAN OIL CORPORATION SCHOLORSHIPS

ONLINE APPLY

 

INDIAN OIL SCHOLORSHIP DETAILS

&APPLICATION -2013

 

RC 101 RELEASING THE EXPENDITURE

FOR S-1 PAPERS AT 3 Rs

 

Rc.310 Guidelines for Engaging for

Academic Insrtructors (VVs) in

PS and UPS  for 2013-14

 

State Teachers Awards 2013

 

National Foundation for Teachers

Welfare Awards 2013

 

GO 151 SAKALAJANULA SAMME TELANGAANAA

EMPLOYEES  STRIKE PERIOD TREATS AS OD

 

Rc.357 Guidelines for engaging Art,Craft,

vocational Instructors at KGBVs

 

GO 57 GUIDELINES FOR THE SC

STUDENTS SCHOLORSHIPS

 

SC STUDENTS PRE-MATRIC SCHOLER SHIPS

ONLINE LINK

 

అన్ని రకాల లీవ్ అప్లి కేషన్ ల కొరకు ప్రొఫార్మాస్ లోకి వెళ్ళండి 

 

DDO TELUGU COVERING LETTER FOR

NEW/ADDITIONAL BOND

 

DDO TELUGU COVERING LETTER FOR

APGLI BOND CORRECTIONS

 

ZPPF LOAN COVERING

LETTER -DDO.pdf (161641)


ZPPF LOAN SUBSCRIBER

APPLICATION FORM.pdf (176672)
 

 

 

Stand-of-APTF-on-telangana-seemandhra-

protests.pdf (63516)

 

TEACHERS DIARY

 

GO.52 MDM COOKING COST ENHANCED

RATES W.E.F 1.7.13

 

GO 10 Dt.23.01.2009 SERVICE RULES FOR THE POST

OF GAZETTED HMS IN ZP SCHOOLS

 

 

GO.9 Dt 23.01.2009 SERVICE RULES FOR

HMS IN GOVT SCHOOLS

 

LPG KYC FORMT FAIR COPY.pdf (343932)

 

PAT-2013 APPLICATION ,FEE&NOTIFICATION

 

SMC MEMBERS LIST

 

rc146_muslimemp_friday_namaaz_permission-new.pdf (35920)

Memo.18249 Engaging 20508 VV's for

9Months  for 2013-2014

 

National Best Teacher Awardees List From Andhra Pradesh.pdf (21840)


Rc.93 Dont Engage VVs in any Schools for the year 2013-14..pdf (337565)
 

APCO UNIFORMS REGISTERING THROUGH ONLINE

 

AUDIT REPORT FORMATS

CRC,MRC,SMC.2012-2013

 

G.O. MS.238 prohibit strikes in the Andhra Pradesh

Treasuries and Accounts State Service,

NO WORK NO PAY.

 

Rc.556 School Complex Meetings and Guidelines

for Utilisation of School Complex Grant

 

Rc.900 Instructions on Conducting Summative

Exams and Preparation of Question Papers

 

RVM(SSA) GRANTS UTILISATION

GUIDELINES 2013-2014

 

PRESS NOTE OF TEACHERS JAC  

DECIDED TO NO STRIKE

 

G.O.NO.233 dt:13.08.13 ITDA SANCTIONED 2825

Teacher Posts  orders.2013-14

 

NMMS APPLICATION FORM-2013

NMMS HM INSTRUCTIONS

NMMS NOMINAL ROLL PROFORMA

PRESS NOTE NMMA NOV-2013

 

RC 383 12.08.13 details of employees in DPO

Offices under foreign services 

 

RC 1000 13.08.13 Rationalisation services

of aided staff schedule

 

RC 556 12.08.13 ORGANISATION OF SCHOOL

COMPLEX MEETINGS INSTRUCTIONS

 

DISTRICT BEST TEACHER

AWARD APPLICATION

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APGLI SLAB RATES 

 

RC 305 SUBJECT WISE DISTRIBUTION OF WORK 

 

GO NO.199 30.07.13 APGLI SUBSCRIPTION DEDUCT

FROM FIRST MONTH SALARY

 

APPSC DEPT TEST NO.9/2013 NOVEMBER-2013

SESSION NOTIFICATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gp elections valid and invalid votes images

 

gp elections info in telugu and forms-PRTU

 

RC.1141 Dt:11.07.13AIDED PRIMARY SCHOOLS,SANSKRIT SCHOOLS2ND QUARTER BUDGET RELEASE COPY

 

Meena Prapancham Radio programme Training programme to teachers to

 

RC.1169 JULY-2013 AIDED TEACHERS 2ND QUARTER SALARIES BUDGET COPY

 

ANSWER KEY FOR CRT/PET EXAMINATION-2013

Hand book of Presiding officers-GP Elections-2013

APTET-JULY -2013 SCHEDULE

SCHOOL ADMISSION FORM -NEW

FORMAT FOR SUBMITTING INSPIRE AWARD PROPOSALS FOR 2013-14
*GO.2931 dt.10.07.2013 Online payment of APGLI Loan and Claims Instead of Cheque
*GO.189 dt. 10.07.2013 and APGLI Fresh and Enhancement Common New Application form

*Headmasters Account Test December 2012 Results

MRG's Job chart

HM's Performance indicators

Teachers Performance indicators

Teachers SGT to SA &SA to GHMS NAMES INCLISION IN promotionl ist 36 columns proforma

CSS CASH BACK GO"s AND ANNEXURES

VINDAAM NERCHUKUNDAAM

2013-2014

MODEL PROCEEDING TERM AND CONDITIONS TO ENGAGE DATAENTRY OPERATORS AND MESSENGERS IN MRC

CONTACT OF EMPLOYEMENT DATAENTRY OPERATORS AND MESSENGERS 

REQUISITION LETTER TO The HM/MEO TO SEND LPC AND SR

EDUCATION FORTNIGHT CELEBRATIONS 22ND JUN TO JULY5TH

APTF NEWDA54.784.xls (129536)

Readyness programme registers and timetables.pdf (366823)

 

APTF Readynasse ..2.pdf (407696)

 

GO.136 11th June-New Dearness Allowance DA 54.784 w.e.f 1st Jan 2013.pdf (127962)

DA  TABLE 54.784% WITH GO

 UGC Clarification on Vinayaka Mission Deemed University Status in AP

 

NEW POST COVERED UNDER OLD PENTION SCHEME GOVT ORDERS

 

SSC Extrcted Failed Nominal Rolls

 

Admission Application Form-2013-2014


CIR NO.355 EDUCATION FORTNIGHT ACTIVITIES

GUIDELINES EDUCATION FORTNIGHT-2013-2014

 

10 th PRC PROPOSALS  

FROM APTF-257

 

School Academic Calendar For Primary School.2013-2014

 

School Academic Calendar For UP/High  Schools.2013-2014

 

MODEL SCHOOL ONLINE APPLICATION LINK

 

MODEL SCHOOL APPLICATION FORM-2013-2014

 

MODEL SCHOOL

 

 

54.784% DA TABLE

 

FAC ALLOWANCE APPLICATION

UP LEVEL READYNESS PROFORMA

PS READYNESS PROFORMA

 

DE-HYDRATION  TREATMENT&SYMPTOMS

 

 

  List of Private Recognized Schools (Un-aided)

 

Ed.CET(B.Ed)2013 Hall tickets

 

RGUKT IIIT ADMISSIONS-2013

 

CSS TO CASH BACK SOFTWARE

 

LAST PAY CERTIFICATE.docx (17438)


NON DRAWAL CERTIFICATE-NEW.doc (24576)


SALARY CERTIFICATE.xls (29184)
 


DOWNLOAD DIET-CET HALL TICKETS-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEALTHCARDS

 

 

HOW TO ONLINE HEALTHCARDS

 

DATA CAPTURE APPLICATIO EXCEL 

EDITABLE.xls (29184)

 

DDOs User Manual Data Capture Application

 

FAMILY MEMBERS DETAILS.pdf (363656)


REGULAR EMPLOYEES DETAILS.pdf (386783)
 

 

PATIENT PROCESS FLOW

 

HOSPITALS COMPLETE INFO IN UDYOGA SREE

 

GO.331 Deduction of Premium Contribution

 for Health Cards.PDF

 

EHS Procedures Reserved to Government 

Hospital Dt.11.12.2013 (1).pdf (145479)

 

HEALTHCARDS CLARIFICATIONS

REFERRAL HOSPITAL LIST AS ON

 07.12.13 WITH SEARCH OPTION

 

G.O.174 HEALTH CARDS

 

GO.174 Employee Health Scheme-Cashless

Medical Treatment.PDF (76195)

 

G.O 175 HEALTH CARDS


GO.175 Operational Guidelines for Employee

Health Scheme Employee Health Cards.PDF (69792)

 

G.O.176 HEALTH CARDS


GO.176 List of Therapies and Package Rates for

Employee Health Scheme.PDF (589517)
 

 

హెల్త్ కార్డ్ ఆన్ లైన్ చేయటంఎలా

( విత్ లాగిన్  స్టెప్స్)

 

 

LIST OF REFERRAL HOSPITAL LIST FOR  EMPLOYEE HEALTH SCHEME

 

 

 

www.ehf.gov.in/home

 

PRC CODES FOR HEALTH CARDS

 

 

HOD CODES FOR HEALTHCARDS

 

 

IMAGE FILE SIZE REDUCER LINK

 

 

HR BOOK CODE STANDARD

 

HEALTH CARDS DOUBTS CLARRIFICATIONS

 

SEND YOUR QUESTION

 

Declaration form for not having White Ration Card.doc (34 kB)


Health Card GO 184.pdf (71,4 kB)


Health HEALTH CARDS Details of Teachers and Employees Memo.PDF (195,2 kB)


Healthcard GO 186 GUIDELINES.pdf (85,2 kB)

 

HealthCard Model Application

 

HEALTH CARD APPLICATION LEGAL

SIMPLE TWO PAGES.doc (125952)

 

 FOR QUESTION AND ANSWERS CLICK BELOW LINK


www.ehf.gov.in/web/guest/forums/-/message

_boards/category/22749

 

Instructions to provide Enrolment ID in the EHF_new.pdf (8 kB)


 

 

 

KHAJA456 TWEETS

27/04/2013 00:34

 


latest updates

04/09/2012 19:23

 

LATEST UPDATES

 

Professional Advancement Test - Dec  2012  Results

 

FOR INTER RESULTS CLICK ON BELOW LINKS

LINK-1 results.cgg.gov.in/

LINK-2www.schools9.com/

LINK-3www.manabadi.com/
 

Class& Sub wise Summative Test-I/II/III  childrens Performance Reports

 

G.O.55 Rationalisation Guidelines 23.04.2011

 

RC.NO.113 dt:19-03-13 Rationalisation Guidelines

 

  MODEL SCHOOLS: PRINCIPALS INTERVIEWS& CERTIFICATE VERFICATION LIST    

 

Tenth Pay Revision Commission Questionaire

 

Rc.512 23.4.13 - Guidelines on Uniforms Cloth- Payment of Amount to agencies

 

CCE CLASS WISE SUBJECT WISE GRADING FORMATS  PS&UPS
 

G.O.NO. 100 dt:22.4.13lifting of ban on  employees general transfers  from 25 apr-may15-2013

 

inter district transfers MEO model relieving order copy

 

IDT SPOUSE LIST

IDT MUTUAL LIST

IDT Proceedings&Memos

 

Rc.1545 Dt 20.4.13 - Relieve the Teachers Transferred in 2012 Transfers but not relieved yet

 

css లో ని 90% సొమ్ము నగదు గా మార్చుకొనుట -

GO 22 కు వివరణ తెలుగులో

 

Expected New DA 54.784% TABLE WITH HRA
 

Rc.5730 18th Apr - Guidelines for Re-engaging CRPs, MIS, IERTs, Part Time Instructors

Rc 537 -18th april closure of alternative schools and satellite schools by 23rd apr.

Memo A4/706 funds released to zero enrollment schools during 2012-13 should be returned to DPOs

 
 
 

 

AADHAR  STUDENT PROFILE FORMS,PPT,CODES&OTHERS(RAR FILE)

 

AADHAR INSTRUCTIONS-PDF

AADHAR CODES-WORD

AADHAR STUDENT PROFILE FORM-EXCEL

 

AADHAR STUDENT PROFILE LOGIN WEBSITE

(gisserver.ap.nic.in/childinfo/)

 

Promotion list abstract-2012-2013
 

Rc.k2/370 dt:4-4.13 Trybal welfare DSC-2012 Regular scale clarification

 

 

Cir.No.14 - Providing Bicycles to Muslim Minority Girls studying 7th Class

 

ANNUAL CCE PROMOTION LIST UPDATED A3 SIZE

 


CCE Grading 1 to VIII Empty Proformas(A3 &Legal size)

 

RVM CCE-2012-2013 PS/UPS PROMOTION LIST PROFORMA IN TELUGU

 

MODEL SCHOOLS RESULTS

 

Rc.100/MDM/2013 Dt.6.4.13 -Change MDM Timings during Half Day Schools at 11am

 

Rc.185/MDM/2012 Dt 6.4.13 - Rs.500 from School Grants for Toilets Maintenance by CCH
 

 open school inter&ssc exam april,may -2013 time table

 RC755 dt:03.04.2013schools monitoring by state teams april8 th to 10

 

RC.138 dt:03.04.2013Teachers Dresscode &using mobile phones in class rooms-DSE instructions

 G.O.25 Model schools Recruitments Guidelines principals,TGT,PGT,

 

Departmental Test Check ApplicationStatus
 

proforma of annual cce exams 1 to 8th cls 2012-2013

 Aided Teachers Can Encash

Half Pay Leaves At the Time Of Retirement

 

PROMOTION LIST SOFTWARE-

EMPTY PROFORMAS AS PER CCE
 

RMSA ANNUAL GRANTS-2012-2013

 

 CCE Annual Grade software by:IBK NELLORE

  *Revised Electricity Charges Tariff for 2013-14

*GO:129 dt:30.03.2013 Service Rules Amendments   to age consession for SCs & STs

*RC.5730 Dt.30.03.2013 Continue VVs in UPS upto April 23rd if needed

 

  Guidelines for Annual Grade to Calculate  Child Standard as per CCE 

 

Rc.679 Dt.18.03.2013 - Training to SMC Members

 

Rc.512 dt 25.3.13 and GO.24 dt.22.3.13 - Procure Uniform Cloth from APCO

 

 cir no.167 dt:15-03-13 procurement of book shelves up schools and up sections of high schools

RC.NO.113 dt:19-03-13 Rationalisation Guidelines

 

10th PRC - Suggestions and Representations invited before 30th Apr 2013-Detailed Press Note

GO.Ms.58 Dt.19.03.2013 Permission for Sanction of 320 Hostel Welfare Officers in SW Department

 

INSTRUCTIONS INVIGILATORS SSC MARCH 2013

 
 
 

S.S.C March-2013 Halltickets

Download

 

APGLI LOAN APPLICATION( NEW) WITH BANK DETAILS

 

RC.NO.9  14.03.13Half day schools from 15.03.2013

 

*GO:18 Dt.13.03.2013 Sanction of Two Notional Increments to Aided Teachers

 

 Memo.SSA/FC/A4 - Conduct Special Drive for UCs and SMC Bank Account statements

Rc.1069 - Aided Secondary 4th Quarter Salaries Budget release Orders


 Memo.2557/131 - CPS subscriptions of Employees not drawn earlier from Joining of Service

DSE CAN SANCTION LEAVE UP TO 1 YEAR FOR DED STUDENTS

 

SSC-2013 Centres chiefs Records Software

 

G.O.NO.101 dt:4-mar-2013 seniority of lastgrade employee
 

 SANCTION OF EARNED LEAVES FOR APOSS EXAMS IN SUMMER-2012 rc._no._2038-c1 dt:04-03-13

 

ALL Districts NMMS-NOV-12 Community WiseMerit List

Prakasam NMMS Nov-12 community wise selected list

Good Health Certificate APGLI Addnl bond above 5 laksh

 

GO.99 4th march2013 PH reservations Roaster points Amendment to AP sub service rules 1966
 

 Submission of OMC Report on 9thPRC by 10thMarch

 memo 2143 DTA clarification to DTO about dsc-12 salary bills

spl cl on march 8th womens day

 

Rc.No.6921/DSE-12 1st Mar - DSE Clarification to

DEOs on DSC 2012 Teachers Pay Scales

 

 SOFTWARE FOR CSS AMOUNT

ADJUSTED TO 90% CASH +10% CPS DA

 

DAILY USEFUL PROFORMAS

FOR SSC CENTERS

 

GO.95 28th Feb - Appointment of

Sri.P.K.Agarwal as Chairman for 10th PRC

 

instructions and manual to SSCcenters

chiefs (2013 march ) Rc.101

 

APPSC DEPT TEST NOTIFICATION 3/2013 MAY SESSION

 

APPSC

 

RC NO.172 dt:23-02-13 STEPUP CLARIFICATION

 

PRC-OKA PARISEELANA!

 

GO NO.43 dt:23-02-13 -10917 new posts

sanctioned under RTE act

 

RMSA SCHOOL IMPROOVEMENT

PLAN 2013-2014 EDITABLE

 

School Improovement

Programme FORMAT

 

RMSA SIP Model document

 

BONAFIDE CERTIFICATE FOR

INSPIRE AWARDEE STUDENT

 

IT letter to DTA videCIT-14/TDS

dt:30-01-2013

 

UC PROFORMA IN TELUGU 2012-13


Know how much tax you can

save from HRA exemption

 

APTF IT 2012-13 WITH CCA

 

Income Tax 2012-2013

Particulars Proforma

 

 

RVM (SSA)

VINDAAM NERCHUKUNDAM
(Radio Lessons Schedule)

Progress Report (I-V)

Uniforms Measurements

Guidelines for Utilization ofRVM Grants

CRP Job Chart

RVM Grants UC Proformas(2012-13)

 

 

Search Graduate Vote

KRISHNA,GUNTUR

 

Teachers&Graduates Voter list as on

22-01-13(powered by:Rahamtulla)

 

MLC Tchrs&Graduates final electoral rolls CEO WEBSITE

 

 

 RAVINDER IT-2012-2013

CCE SOFTWARE 1 toVIII th classes 

CCE SOFTWARE SUBJECT WISE

 UNIFORM GUIDELINES 2012-2013

 

Cr.367 Mandal Training Team

Members Application and

Complete Details

 

Employee Salary Statement&IT   calculation sheet

 

FORM.16&16A

 

HOUSE RENT RECIEPT

 

CCE GRADES REGISTER

1to VIII CLASS

 

Model schools Admission procedure  Academic Year 2013-2014

 

rc.no.6921 feb,9.2013 Allow

time scale to DSC-2012Teachers

 

Rc.393 5th school complex 11,12 feb,2013  cancellation

 

memo no.258 dt:29-01-13

  spl cl on mlc elections

 

memo no.509 dt:08-01-13 DSC-12 Teachers Regular time scale

 

G.O. 48 dt:08.02.13  municipal teachers salaries through 010 head

 

5th school complex feb 12,13-2013details

 

Recognised 797 hospitals list  as on 28-01-13

 

Notification No. 03/2013 , APPSC,Departmental Test May 2013 

 


  APTF-IT-2012-2013

 

CCE Assessment Process of Achievement Levels of

Competencies – Instructions - Proformas

 

 

HOW TO DOWNLOAD YOUR AADHAR CARD? Telugu details

 

online salary bill preparation

 

 css annexure-1_new.doc (205 kB)

REGULAR MNR CHECK LIST FOR SSC MARCH - 2013

 

 EO TEST(141)NOV-2012 REVISED DEPT TEST   RESULTS

 

G.O.TEST(CODE 88&97) NOV.2012 DEPT TEST RESULTS

 

 

 APPSC ALL DEPT TEST RESULTS(NOV.2012   SESSION)

 

 Revised attestation form(fair copy)

 

 Tresury employee code application

 

UPDATE YOUR AADHAAR DATA

 

 cce 1 to 8th class grading formats

 

 CCE MODULE

 

CCE NEW GUIDELINES

 

 MODEL LESSON PLANS

 (V to X th CLASS)

 

 APTF IT-2012-13 SOFTWARE

 

 IT SOFTWARE-2012-2013 (SESHADRI)

 

 IT 2012-2013 DETAILS IN TELUGU

 

 incometax 2012-13 details

 

Pran Application Full

Set(Excel&Editable)

 

Subscriber Registration

CPS Application, Guidelines - Schedule

 

ACT-2 CERTIFICATE(SINGLE MEMBER)

 

ACT-2 CERTIFICATE(10 MEMBERS)

 

 INCOME TAX 2012-2013

 

 

 EMPLOYEES CPS A/C DETAILS &PRAN NUMBERS

 

 A.P.STATE HEALTHCARDS LOGIN TUTORIAL 

 

 AADHAAR ENROLMENT CENTRE SEARCH

 

 

 MDM MONTHLY SCHOOL BILL SOFTWARE

 

CRP&MIS CO-ORDINATORS JOB CHART

 

APTET MEMORANDUM OF MARKS

 

 APTET STATEMENT OF MARKS

 

CCE 3,4,5 class grading formats.pdf (43,6 kB)


CCE1,2 class grading formats.pdf (40,2 kB)


Revised School Visit Report for 2012-13 in Telugu.pdf (64 kB)
 

RTI APPLICATIONS

 

pomplet.pdf (526,1 kB)


RTI appeal2.PDF (50,7 kB)


RTI Appealu-1.pdf (25,1 kB)


RTI-APPLICATION.pdf (76,5 kB)

***************************

 

 school academic calendar 2012-2013

 

  crp's &mis co-ordinators jobchart

 


 PHYSICAL FITNESS HEALTH CERTIFICATE

 

 DSC-2008 Regular Pay  Software by SK.K.Rahamtulla

 

 STEPUP PROFORMA// STEPUP PROFORMA

 

application for duplicate SSC

 


CCE FORMATIVE ASSESSMENT TOOL EVALUTION PROCESS


 Education Fees Concession Software

 

 AAS LATEST SOFTWARE(K.VIJAYAKUMAR)05/12/12 
                      

 appsc results&halltickets numbers

  

 


 

 ONGOLEBADI WEBSITE

 

APTF KURICHEDU WEBSITE

 

PRAKASAM ZPPF SLIPS

 

ZPPF SLIPS ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి 

 STEP 1 :LOCAL GPF NUMBER బాక్సు లో మీ ZPPFనంబర్ ను ఎంటర్ చేయండి  

STEP 2 :PASSWORD BOX  లో emp అని టైప్ చేసి తరువాత మీZPPF నంబర్ ను టైప్ చేయండి (ఖాళీఉండకూడదు).

STEP3:ENTER BELOW TEXT BOX లో కింద కనిపించే NUMBERS AND ALPHABETS ను ఎంటర్ చేయండి

STEP 4:SUBMIT BUTTON మీద CURSOR ను ఉంచి CLICK చేయండి

Eg: ZPPF NO:123456

PASSWORD :emp123456

 

FORM -40- A ZPPF ADVANCE PURPOSE.pdf

(206366)


NON REFUNDABLE-ZPPF-  APPLICATION.pdf

(208565)


ZPPF REFUNDABLE LOAN APPLICATION.pdf (186950)

 

ZPPF LOAN POCEEDIGS MEO/HM IN ENGLISH/TELUGU

 

ZPPF LOAN RECIEPT

 

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు zppf RL /NRL అప్లికేషన్ తో పాటు రెండు సెట్ల 40-A FORMS లను డౌన్ లోడ్

చేసుకోవలెను.40-A ఒక సెట్టు పై రెవెన్యూ స్టాంప్ అంటించి సంతకం చేయాలి.మరియొక దాని పై మామూలుగా

సంతకం చేయాలి . మీ బ్యాంక్ పాస్ బుక్ మొదటి పేజి జెరాక్ష్ తీసి గజెటెడ్ ఆఫీసర్ చే సంతకం చేయించాలి.

అవసరమైన పత్రాలు జత చేయాలి.

 

ZPPF LOAN SANCTION GUIDELINES

 

ZPPF/GPF COMPLEATE INFO

 

 GPF/ZPPF INTEREST CALCULATION SOFTWARE

 

TEACHERS ZONE

09/06/2012 03:41

 

 
FOR BEST ONLINE SUBMISSION&PRINTOUTS 
 
USE IE (Internet Explorer) AS BROWSER

 

 DEO PRAKASAM

 

 

 

 PRAKASAM ZPPF SLIPS

PASSWORD=empzppfno ఉదా:ZPPF NO 12345అయితేPASSWORD emp12345  అవుతుంది.
 
example your zppfno is 12345    emp12345 
 

 

PRAKASAM INFO

04/01/2012 19:49

 

 

PRAKASAM INFO

 

Teachers promotions - SGT to SA 
promotion Provisioanl 
Seniority lists- Prakasam District.
 AS ON 08.08.2013

 

GRADE II HMS PROMOTION SENIORITY LIST

 

GHMS LFLHMS PETS  PROMOTION SENIORITYLISTS AND VACANCIES

 

Teachers Transfers prakasam - May-2013 - All Transfer Annexures

 

RVM(SSA) part time teachers seniority lists of PrakasamDist(26-12-2012)

PET   

 

 WORK EDUCATION

 

ART EDUCATION

 

PRAKASAM SGT TRANSFERS SENIORITY LIST-14.05.13

 

PRAKASAM SGT VACANCIES13.05.13

 

prakasam dist IV catogory schools

list(OLD)

PRAKASAM TRANSFERS SENIORITY LISTS UPDATED AS ON 13-05-2013

 

LFL HM /LP TELUGU /LP HINDI

 

SGT-URDU /DRAWING /CRAFT /MUSIC
  

  Prakasam District Stepup Seniority List
 (S.A 's Subject wise) updated on 05-04-2013

 SA-TELUGU-STEPUP-PRAKASAM

SA-ENGLISH-STEPUP-PRAKASAM

SA-HINDI-STEPUP-PRAKASAM

SA-MATHS-STEPUP-PRAKASAM

SA-BIOLOGY-STEPUP-PRAKASAM

SA-PHYSICS-STEPUP-PRAKASAM

SA-SOCIAL-STEPUP-PRAKASAM

 

LFL HM 27.01.2013

 

 

SSC Spot Valuation list- Subject Wise.ssc-2013 NEW

 

Prakasam dt MANDAL TRINING TEAM selection shedule

 

  Academic Calender Primary 2012-2013

  Academic Calender High Schools 2012-2013

 

DSC-ROASTER SENIORITY LISTS

 

PRAKASAM-SGT-1994 to 2002 ROASTER SENIORITY LIST

 

PRAKASAM-ROASTER SENIORITY

 LIST-ALL-2003

 

PRAKASAM-SGT-2006 -ROASTER 

SENIORITY LIST

 

 DSC-2012 FINAL ROASTER  SENIORITY LIST


DROP OUT CHILDRENS PROFORMAS-5.xls (77 kB)

 

rvm summer vacation prakasam dist ELpreserve copy.jpg (789,8 kB)


dsc vacancy2012.pdf (26,7 kB)


DSC-2012 District wise Applied Candidates Number Post wise.pdf (91,9 kB)


DSC-2012 QUALIFICATIONS GO-Rules.doc (155 kB)


FAMILY PENSIONERS ANNUAL VERIFICATION CERTIFICATE.pdf

(131,1 kB)

 

RASTRA VIDYA PRANALIKA CHATRAM2011.pdf (277,9 kB)


RC.255 dt 03.05.12 Uniforms Guidelines.pdf (84,1 kB)


FILL UP VACANCIES FROM MRPS PANEL LIST.pdf (539 kB)


GO.56 SGT VACANCIES DISPLAY WITH OUT BLOCKING.pdf (40,1 kB)


GO.Ms.181.2007 pkm dt sixpoint formula.pdf (578 kB)


GO.MS.No.3_RMSA_9569_SA_POSTS_Dt.07.01.2012.pdf (54,9 kB)


Guidelines for Utilization of various Grants of RVM 2012-13.pdf (114,1 kB)


inspireaward application and details.pdf (266,1 kB)

SA.'S &L.F.L HM'S PROBATION®SN ORDERS PRAKASAM DT


kANDUKUR.pdf (112,5 kB)

 

MARKAPUR.pdf (110,3 kB)


ONGOLE DIVISION REGU.- PROBA..pdf (438,7 kB)
 

LP'S PROBATION® ORDERS PRAKASAM DT


LP_KANDUKURDIVISION.Xls.xls (39 kB)


LP_MarkapurDivision.xls.xls (35 kB)


LP_Ongoledivision.Xls.xls (37,5 kB)


LTC TO GOVT EMPLOYEES.pdf (60,3 kB)


Memo.13727 dt 03.07.2012 MRP Service on Outsource Basis.pdf (142,1 kB


RMSA SALARIES ORDER COPY.pdf (10,7 kB)


RMSA Training schedule MAY-2012_Final(2).xls (789 kB)


RVM SSA UTILISATION OF GRANTS.doc (66,5 kB)


RVM Training Allowences as per RC.142 dt 09.05.2012 .pdf (391,2 kB)


SGTSELECTIONLIST-DSC-2006-PRAKASAMDISTRICT.xls (141,5 kB)


State Best Teacher Award Application.pdf (1,1 MB)


Telugu tet paper-1 syllabus.pdf (207,4 kB)


Telugu tet paper2syllabus.pdf (235,5 kB)
 

 

GOVT ORDERS(GO'S)& proceedings

23/10/2011 19:31

 

 

GO'S & PROCEEDINGS

 

MEMO NO.118 MEMO NO.7380 ENCASHMENT

OF HALF PAY LEAVE FOR ZP MUNICIPAL TEACHERS

 

G.O 154 Encashment of Half pay leave at the

time of retirement of GOVT EMPLOYEES

 

MEMO NO.25994 APNGO's STRIKE

NOTICE-ACTIONS-INSTRUCTIONS

 

DISCIPLINARY ACTION- CRIMINAL CASES FOR EVADING ELECTION DUTY RC NO 1504

 

CSS CASH BACK GO"s AND ANNEXURES


RC.314 FAC ORDERS TO GHMS AS MEO APAT DIRECTIONS

GO 183 .2.7.13 SANCTIONED 24078 POSTS THROUGH DIRECT RECRUITMENT

GO RT 1077 ELECTION REMUNARATIONS ORDERS

GO 57 DT:1.7.13 SC STUDENTS PRE-MATRIC SCHOLORSHIPS

LR 113 SALARIES FOR NEWLY SANCTIONED 10917 POSTS ORDERS

*GO.518 dt29.6.13 Relaxation of Upper Age Limit 34 to 36 for the ensuing Recruitments through APPSC

 

*GO.2931 dt.10.07.2013 Online payment of APGLI Loan and Claims Instead of Cheque

*GO.189 dt. 10.07.2013 and APGLI Fresh and Enhancement Common New Application for
m

 

Rc.No.541- 2Days Orientation Programme on School Leadership,Standards and Inclusive Edn Revised Schedule

 

Rc.766,GUIDELINES IN TELUGU about Mandal MIS Co-ordinators on Accounting ,Procurement & internal Audit

 

Rc.746,24/6/13,Guidelines for the conduct of SMC Elections

 

RC 158 dt:20.06.13 engagement of dataentry operators and messengers in MRC THROUGH OUTSOURSING AGENCY

MESSENGERS 

RC 3981 dt:15.06.13prepare tentative seniority lists of all SA's instructions to ALL DEO's

 

GO.40 AIDED TEACHERS RATIONALISATION DETAILS IN TELUGU

 

G.O 40 dt:18.06.13 aided teachers

rationalisation G.O with annexers

 

 

G.O.NO.41 dt:19.06.13 APRTE RULES-2010 AMENDMENTS -FORMATION OF SMC

 

G.O.40 aided teachers rationalisation norms details

 

G.O.39-dt:17.06.13 AIDED TEACHERS TRANSFERS AND RATIONALISATION

 

G.O. NO.142 dt:17.06.2013 CPS INTEREST @8% FROM 01.04.2011

 

GO.MS. NO.138 PENTIONERS DR @54.784%

 

rc111 training to cal school teachers to computer training

procd 293 providing computer and furniture to above 100 roll cal up school

rc197selection of computer operater &oter staff in model schools

rc286 schools transport facility -access to schooling

 

 

GO.136 11th June-New Dearness Allowance DA 54.784 w.e.f 1st Jan 2013.pdf (127962)

 

RVM APKGBV 331 TEACHERPOSTS NOTIFICATION NO.-537 dt:10.06.13

 

Rc.1485 4th June-Identification of Teachers for Work Adjustment to Teacher Less schools

 

GO.132-Permission to fill Vacant Posts through Direct Recruiements by APPSC, Police Board and Dept Selection Committee

 

Rc.249 3rd June-Orientation on School and Class Readiness Program

 

CIR NO.355 EDUCATION FORTNIGHT ACTIVITIES

 

EL TO HMS & NON TEACHING STAFF FOR SSC SUPPLEMENTARY DUTY FROM MAY 17TH TO JUNE 11TH RC NO 132

 

Cir.No.755-MIS Coordinators are responsible for maintainence of SMC, BRC Accounts

 

GO.126 29th May-2013-GIS Accumulated Savings Table

 

 

 
 

 

rc111 training to cal school teachers to computer training

procd 293 providing computer and furniture to above 100 roll cal up school

rc197selection of computer operater &oter staff in model schools

rc286 schools transport facility -access to schooling

 

NEW POST COVERED UNDER OLD PENTION SCHEME GOVT ORDERS

 

GO.132-Permission to fill Vacant Posts through Direct Recruiements by APPSC, Police Board and Dept Selection Committee

 

EL TO HMS & NON TEACHING STAFF FOR SSC SUPPLEMENTARY DUTY FROM MAY 17TH TO JUNE 11TH RC NO 132

 

GO.126 29th May-2013-GIS Accumulated Savings Table

 

G.O38-28.05.13 Enhancement of Aided teachers funeral charges from 2000/- to 10000/-

 

RC NO.172 dt:23-02-13 STEPUP CLARIFICATION

 

GO NO.43 dt:23-02-13 -10917 new posts sanctioned under RTE act

 

Medical Reimbursement facility to

municipal teachers G.O.NO.60 dt:15-02-13

 

G.O.Rt.No.277 ,05.02.13RMSA BUDGET State share

 

G.O.26 05-02-13 stoppage of pension conviction by a court

 

GO.82, Feb 4th.2013 - New Professional Tax Amended Rates

 

 RC.No.677,31-01-13 strenghtening 100 above

primary schools proposals

 

 Rc NO.746, 30-1-13 Celebrate annualday in schools

 

 No FAC to GHMs for the post of Dy.EOs&MEOs Rc.834, Dt.19-1-13

circular no.1607 toilets importance

 

GO NO.17 municipal service rules

 

 CPS AMOUT REFUND TO GPF GO.336

Assesment of achievement levels of compitencies among childrens RC NO.81


circuler (RVM)878,7-11-12 instuctions to utilised unspent balance

go.no.1803 rates for enrolling through eseva for health cards

 

School Complex Meeting Schedule Dec'12 & Dec'13 


 

SA AS DIET LECTURERS ON DEPUTATION

 

 G.O.M.S..NO...105 dt.02-06-2011 Pay  protection GO

 

 GO MS NO:86 INTERDISTRICT  TRANSFERS

 

HIGHCOURT ORDERS ON 610 G.O

 

 LOANS  APPLICATIONS AND G.O's

 

GO.NO.297.Dt.14-11-12 47.936% da from 01-07-12

 

EOL may be Counted for sanction of Notional Increments&Pension GO.307 Dt.3-12-12

 

dsc-2012 recrutment GO.MS.NO.91 dt.03-11-12.doc (127 kB)

RC.1863 dt 06.11.2012 DSE Permitted to Start DSC-2012 Recruitment_2.pdf (162,6 kB)


 

Rc.9 Half Yearly Exams & Sankranthi Holidays Schedule

 

PHC allowance G.O.pdf (122,6 kB)

 

exemption_of_pt_for_phc.doc (22,5 kB)

 

 stepup powers to meo and hms

 

 GO:286 dt:25.10.12 SC/ST Backlog Vaccancies fillup details

 

rc.265_inspire_awards_scheme_2012-13.pdf (278,8 kB)


rc.726_november_school_complex_details.pdf (688,7 kB)
 

Memo.1256 dt.02-06-2012 hm-asst SMC AC MODIFIED RULES.pdf (80,3 kB)


od for deptl test deognt.pdf (88,5 kB)


promotion-clarification_new.rtf (12 kB)


RC.1284 dt 15.11.2012 Instructions on SC,ST Teachers Promotions for GHM_2.pdf (105,2 kB)
 

-GO15 LOANS-ADVANCES.pdf (18,8 kB)


3%RESERVATION PHC CANDIDATES IN PROMOTIONS GO.PDF (96,8 kB)


50year excemptionMEME NO-34408 DT.04-02-2012.pdf (33,6 kB)


AASClarification GO.pdf (29,1 kB)


CCL MEMO AND GO 35.pdf (113 kB)


CIVILSERVICERULES1965.pdf (137,4 kB)


Clarifications_on_G.O.96.pdf (87 kB)


DR GO 32.pdf (353,8 kB)


DSC-2012 QUALIFICATIONS GO-Rules.doc (155 kB)


G.O.102 PENTIONARS DEATH RELIEF.pdf (107,2 kB)


GO 151 LTC GO.pdf (67,1 kB)


GO's and Memo's of Leave Rules.xls (31,5 kB)


GO.56 SGT VACANCIES DISPLAY WITH OUT BLOCKING.pdf (40,1 kB)


GO.Ms.181.2007 pkm dt sixpoint formula.pdf (578 kB)


GO.MS.No.3_RMSA_9569_SA_POSTS_Dt.07.01.2012.pdf (54,9 kB)


GOMs.59HRA enhancement GO.pdf (21,1 kB)


GOMs52Fr1HISTRECTOMY OPERATION LEAVE GO.pdf (53,3 kB)


GO_72 sc-st age concession.pdf (36,7 kB)


Health Card GO 184.pdf (71,4 kB)


Healthcard GO 186 GUIDELINES.pdf (85,2 kB)


LTC TO GOVT EMPLOYEES.pdf (60,3 kB)


MDM_Enhancement Of Cooking Cost w.e.f 01-7-12 Vide GO.410 Dt.02-8-12.pdf (73,6 kB)


meo drawing powers.pdf (105,5 kB)


PATERNITY LEAVE go.pdf (76,1 kB)


RC.02 dt 17.05.2012 by DGE, Verification Procedure of SSC Certificate.pdf (38,5 kB)


Rc.1570 SAS 30% PROMOTIONS.pdf (48,4 kB)


RC.255 dt 03.05.12 Uniforms Guidelines.pdf (84,1 kB)


RC.3137 dt 02.07.2012 DSE Clarifications on Some Issues.pdf (65,9 kB)


RC.3137 dt.2.7.12 Further Instructions on Transfers.pdf (36,1 kB)


Rc.638 Dated 17.5.12 - Enhancement of DATA Entry Operators

Remuneration at MRCs and DPOs of RVM.pdf (144,8 kB)


Rc.70 SCERT Instructions to Conduct I-VIII Class First Unit Test.pdf (374,8 kB)


Rc.No.60 SMC Drawing Powers to M.E.O.pdf (529,5 kB)


RMSA SALARIES ORDER COPY.pdf (10,7 kB)


RMSA Training schedule MAY-2012_Final(2).xls (789 kB)


RVM SSA UTILISATION OF GRANTS.doc (66,5 kB)


RVM Training Allowences as per RC.142 dt 09.05.2012 .pdf (391,2 kB)


SERVICERULES1991.pdf (334,9 kB)


SUSPENTION -GREATER THAN 2 YRS NO NEED TO CONSULU VIG COMM.PDF (96,1 kB)


Tribal Welfare Tchers Notional Incrmnt GO 26.pdf (53,9 kB)


TUTION FEES HIKED GO (1).PDF (71,5 kB)
 

 

 

MANY MORE

 

My Many More G.O's

 

అన్నిరకాల జీఓ ల కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

 

 

USEFUL PROFORMAS

23/10/2011 18:49

 

 

 

PROFORMAS

 

 

ApplicationforServiceRegularisation-

ProbationDeclaration 

combined application.doc (34304)

 

SER.REG,PROBATION FORMS etc, New Microsoft Office Excel Worksheet (1).xlsx (81941)

 

SERVICE SATISFACTORY CERTFICATE.docx (11,7 kB)

 

SRENTRIES.doc (50,5 kB)

 

salary_certificate.xls (120,5 kB)

 

SERVICE CERTIFICATE.doc (24 kB)


SPOUSE CERTIFICATE.doc (25 kB)


 

అన్నిరకాల లీవ్ అప్లికేషన్ లు తెలుగులో 

 

FORM 16-16A -2013-2014.pdf (166105)


IT-2013-2014 INFO SHEET.pdf (308692)

 

EMPLOYEE SALARY STATEMENT- 

ITCALCULATION SHEET.pdf (336999)
 

physical_fitness_and_health_certificate (1).pdf (194932)

 

SAMME VIRAMANA NOTICE-TEACHERS.doc (25600)

 

COMMUTED LEAVE APPLICATION AT THE

TIME OF JOINING-TELUGU.pdf (268880)


COMMUTED LEAVE APPLICATION IN TELUGU.pdf (152422)


HALF PAY LEAVE APPLICATION IN TELUGU.pdf (214190)

 

DECLARATION FORM FOR 

 NON-LOCAL STATUS.doc (23040)

 

DECLARATION FORM FOR

 LOCAL STATUS.doc (22528)


SURRENDR LEAVE APPLICATION IN TELUGU.pdf (250299)
 

 

DDO TELUGU COVERING LETTER FOR

NEW/ADDITIONAL BOND

 

DDO TELUGU  COVERING LETTER FOR

APGLI BOND CORRECTIONS

 

FORM -40- A ZPPF ADVANCE PURPOSE.pdf

(206366)


NON REFUNDABLE-ZPPF-  APPLICATION.pdf

(208565)


ZPPF REFUNDABLE LOAN APPLICATION.pdf (186950)


Medical Certificate-1.pdf (51645)


V.V. APPLICATION.jpg (296044)
 

 

TEACHERS DIARY

 

DISTRICT BEST TEACHERS AWARD APPLICATION

 

APGLI FRESH AND ENHANCED COMMON APPLICATION.pdf (282985)


HM-RELEIVING REPORT.pdf (312116)


MEO-RELEIVING REPORT.pdf (156374)

 

HM-JOINING REPORT.pdf (155567)


MEO-JOINING REPORT.pdf (156541)

ZPPF LOAN -D.D.O COVERING LETTER.pdf (161622)


ZPPF LOAN SUBSCRIBER APPLICATION FORM-NEW.pdf (234063)

 

 

 

 

 

Teacher's Seniority list proforma-29-06-2013.xls (38912)

 

AADHAR INSTRUCTIONS-PDF

AADHAR CODES-WORD

AADHAR STUDENT PROFILE FORM-EXCEL

 

lpg subsidy application to lpg distributer.pdf (260067)


lpg subsidy bank application.pdf (104627)
 

SMC Members list.xlsx (12132)

 

AUDIT REPORT FORMATS CRC,MRC,SMC.2012-2013

 

REQUISITION LETTER TO The HM/MEO

TO SEND LPC AND SR

 

సి.సి.ఇ రిజిస్టర్ న్యూ -2013-14

 

change of name of the operater SMC account.docx

 

RMSA_GRANTS UTILISATION Guidlines prakasam.pdf (65558)


RMSA_UTILISATION CERTIFICTE.pdf (53321)


State Awards 2013 Proforma(1).doc (89600)

 

Readyness programme registers and timetables.pdf (366823)

 

LAST PAY CERTIFICATE.pdf (270282)


NON DRAWAL CERTIFICATE.pdf (176160)


SALARY CERTIFICATE.pdf (24465)

 

SCHOOL ADMISSION FORM -NEW


*GO.189 dt. 10.07.2013 and APGLI Fresh and Enhancement Common New Application form
 

APGLI LOAN APPLICATION

 

APGLI PREMIUM ENHANCED UP TO 20% G.O COPY

 

req letter to HM and MEO TO send LPC and SR.xlsx (11919)
 

Class& Sub wise Summative Test-I/II/III  childrens Performance Reports

 

CCE Grading 1 to VIII Empty

Proformas(A3 &Legal size)

 

ANNUAL CCE PROMOTION LIST UPDATED A3 SIZE

 

State Awards 2013 Proforma(1).doc (89600)

 

RVM CCE-2012-2013 PS/UPS PROMOTION LIST PROFORMA IN TELUGU

 

Cr.367 Mandal Training Team Members Application and Complete Details

 

UC PROFORMA IN TELUGU 2012-13

 

HOUSE RENT RECIEPT

 

Income Tax 2012-2013

Particulars Proforma

 

MDM AnnualDataEntry.pdf (324644)

 

MDM SchoolHealthDataEntry.pdf (97535)


MDM MonthlyDataEntry.pdf (377282)
 

MDM MIS-1

 

MDM MIS-2

 

MDM BLOCK LEVEL USER MANUAL


*GO.189 dt. 10.07.2013 and APGLI Fresh and Enhancement Common New Application form
 

APGLI LOAN NEW.pdf (149,7 kB)


apgli nominee form.pdf (79,2 kB)


apgli_further_bond.doc (41 kB)

 

ACT-2 CERTIFICATE(SINGLE MEMBER)

 

ACT-2 CERTIFICATE(10 MEMBERS)

 

CCE GRADES REGISTER

1to VIII CLASS

 

Form-N3_DDO-registration-Form.pdf (131,1 kB)


Form-S1_Application-for-Allotment-of-PRAN (1).pdf (352 kB)


Form-S1_Application-for-Allotment-of-PRAN.pdf (352 kB)

 

S2_Subscriber-detail-change-request-form.pdf (261457)


S7-Change-in-signature-or-Change-in-photograph.xls (52224)


S8-DDO-Covering-letter-for-change-in-signature-or-photograph.pdf (31317)
 


Form6.pdf (22,5 kB)


Form7.pdf (28,2 kB)


Form8.pdf (21,4 kB)


Form_N1_DTA_Registration_Form1.pdf (140,2 kB)


Form_N2_DTO_Registration_Form1.pdf (160,7 kB)


G1_Subscribers Grievance Registration form-done.xls (55 kB)

 

G.I.S Admission Application

with nomination


GIS APPLICATION-NOMINATION FORM.pdf (82,1 kB)


GIS CLAIM APPLICATION.pdf (10,1 kB)


GIS FINAL PAYMENT FORM.pdf (6,1 kB)


GIS TABLE.pdf (220,6 kB)


GIS_CLAIM-PDF.pdf (5,9 kB)

 


Indemnity Bond.pdf (7,9 kB)

 

FORM.16&16A

 

 

Employee Salary Statement&IT calculation sheet

 

APTC form -58-Fully Vouched Contingent Bill Form.pdf (6 kB)


APTC FORM 40-A.pdf (10,8 kB)


MARRIAGE ADVANCE APPLICATION.pdf (38,3 kB)

 

 MDM Annexures I, II, III

 

MEDICAL REIMBURSEMENT

PROPOSAL FORMS FULL SET

 

festival_advance1.pdf (49578)

 

leave_application (1).pdf (50714)

 

SERVICE SATISFACTORY CERTFICATE.docx (11,7 kB)

 

SRENTRIES.doc (50,5 kB)

 

salary_certificate.xls (120,5 kB)

 

SERVICE CERTIFICATE.doc (24 kB)


SPOUSE CERTIFICATE.doc (25 kB)

 

Surrender Leave Application_new.doc (35 kB)


MOTAR CAR ADVANCE APPLICATION.pdf (50,3 kB)


Paper Token and 101.xls (130 kB)


PASSPORT NOC APPLICATION.pdf (13,7 kB)


PAT_Application.pdf (77,9 kB)


Pay Bill (Treasury APTC form 47).pdf (82,5 kB)


procedure_for_applying_for_duplicate_certificate.pdf (14,6 kB)


procedure_for_obtaining_duplicate_memo_of_marks.pdf (5,9 kB)


Proforma for Appeal - Incusion of Names in SA Seniority List.doc (82,5 kB)

 


Travelling Allowance Bill(APTC form-52).pdf (94,3 kB)


TRESURY CHALLAN FORM.pdf (38,7 kB)

 

 Revised attestation form(fair copy)

 

ateestaion form covering letter.pdf (154342)


MEDICAL AND FITNESS CERTIFICATE.pdf (199290)

 

 Tresury employee code application


FAMILY PENSIONERS ANNUAL VERIFICATION CERTIFICATE.pdf (131,1 kB)


MRP Application form.pdf (197,2 kB)


ONLINE SR ENTRY DEATAILS FORM.docx (22 kB)


procedure_for_applying_for_duplicate_certificate.pdf (14,6 kB)


procedure_for_obtaining_duplicate_memo_of_marks.pdf (5,9 kB)

MEDICAL REIMBURSMENT MODEL PROCEEDING.doc (21,5 kB)


MEDICAL REIMBURSMENT PROPOSAL.doc (127 kB)


MEDICAL_REIBURSEMENT_PROPOSAL_FORM_SET[1].doc (127 kB)


pan-card-application-form.doc (234,5 kB)


PAN-CORRECTION-LOST-APPLICATION-FORM.pdf (54,1 kB)


pancard verification form.PDF (629,2 kB)


PAT_Application.pdf (77,9 kB)


pran application exel mode.xlsx (44 kB)


S2_Subscriber-detail-change-request-form.pdf (257,4 kB)


S5_DDO-Covering-letter-for-subs-registration1.pdf (31 kB)


s6_pao-covering-letter-for-pran.pdf (13,8 kB)


S6_PAO-covering-letter-for-subscriber-registration1.pdf (13,8 kB)


S7-Change-in-signature-or-Change-in-photograph.xls (36,5 kB)


S8-DDO-Covering-letter-for-change-in-signature-

or-photograph.pdf (30,6 kB)


ZPPF BOOSTER APPLICATION.pdf (78,1 kB)


ZPPF FINAL APPLICATION new.pdf (103,9 kB)

 

 ZPPF NON-REFUNDABLE LOAN APPLICATION (NEW)

 

 ZPPF REFUNDABLE LOAN APPLICATION(NEW)


ZPPF_NUMBER_ALLOTTMENT_APPLICATION-PDF.pdf (63,6 kB)


zp_gpf_missing_credits_proforma.xls (18 kB)
 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 


D.D.O CODES&CRA REGISTRATION NUMBERS

 

AG OFFICE HYDERABAD-DOWNLOADS

 

 KNOW

YOUR TAN

 

TDS infosite

 

DSE AP

 

తెలుగు టైపు సులభంగా చేయండి

 

PASSPORT ONLINE

 

DISE

 

KNOW YOUR BANKNOTES

EDUCATIONAL VIDEOS

 

COMPUTER  ERA

 

KIDS ZONE

 

Powered by:SKR

 

ISTD CODES

 

STD CODES

 

PIN CODES

 

BANK IFSC CODES

 

NAVODAYA

 

APSET

 

LPSET

 

EDCET

 

DIETCET

 


  

 

Rediffmail login info

user name:meo_mrc

password:mandal

 

THE HINDU

ALL NEWS LINKS

 

AROGYA SREE

SCIENCE PROJECTS

RTIGOVTWEBSITE

ONLINE TELUGU NEWS

SMART LEARNING
EmployeeMapping

RajivYuvakiranalu

 TTD ONLINE BOOKING

 

 

 

 

Prakasam Stepup seniority 2nd list( 2/2/13)

 

STEP UP SENIORITY LISTS

AS ON 21-01-2012 (SA'S)

 PRAKASAM dt

 

SA

TELUGU

 

SA PS

 

SA

BIOLOGY

 

SA

MATHS

 

SA

ENGLISH

ANTECEDENTS REPORTS.xls (145,5 kB)

HeadofAccounts_new.pdf (101,3 kB)

 

SERVICE SATISFACTORY CERTFICATE.docx (11,7 kB)

 

SERVICE CERTIFICATE.doc (24 kB)


SPOUSE CERTIFICATE.doc (25 kB)


 

 

 

SSC STUDY MATERIAL

Telugu

English(T/M)

Maths

PhysicalScience

Chemistry

BiologicalScience

Geography

History

Civics

Economics


 

 

IT Slabs 2012-13: Men&Women

>Upto 2Lakhs=Nil

>2-5Lakh=10%

>5-10Lakh=20%

>Above10Lakh=30%

>Savngs+Tution Fee Exemptn=1Lakh

 

     RPS-2010 DAs

>05.136%-1.1.09
 >09.416%-1.7.09
>16.264%-1.1.10

 >24.824%-1.7.10
 >29.960%-1.1.11
 >35.952%-1.7.11

 >41.944%-1.1.12
 >47.936%-1.7.12

 >54.784% -1.1.13
 

 

 

 

 

 


 

మీ ఆధార్ నెంబర్ గ్యాస్ కొరకు లింక్ అయ్యిందా?లేదా? తెలుసుకోండి

భారత్ గ్యాస్

www.ebharatgas.com/ebgas/faces/CC_include/ConsumerAadhaarStatus.jsp

ఇండేన్ గ్యాస్

spandan.indianoil.co.in/transparency/check-aadhaar.php

హెచ్.పి.గ్యాస్

dcmstransparency.hpcl.co.in/TransparencyPortal/Transparency/Transparency.aspx

 

DIRECT BENIFIT TRANSFER FOR LPG

 

LINK AADHAARTO LPG

...........................................................................................................

 

DMCA.com

 

...........................................................................................................


 

 

 

Disclaimer:www.khajarahamtulla.webnode.com is not responsible for any inadvertent error that , may have crept in the information being published on net. The information published on net are for the immediate information to the viewers. This does not constitute to be a legal Document. While all efforts have been made to make the information available on this website as authentic as  possible, we khajarahamtulla.webnode.com will not be responsible for any loss to persons caused by any short coming, defect or inaccuracy in the information available on this website.